Kvalitetsledningssystem för ert företag

QiM bistår vid framtaganing av kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015. Eller för andra kvalitetsstandarder som ISO 13485, SS ISO 1090 eller SOSFS 2011:9.

Vi hjälper er dokumentera ert systematiska arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:01 som är ett lagkrav för att företag med fler än 10 anställda.  Vi bistår er vid dokumentation av ert arbetsmiljösystem certifieringsbart enligt OHSAS 18001:2007. Läs mer
QiM bistår vid upprättande av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 med tillhörande miljöutredning över era betydande miljöaspekter. Miljösystemet är certifierbart enligt ISO 14001:2015. Läs mer