Systematiskt arbetsmiljöarbete ofta ett krav i upphandling

En god arbetsmiljö ger en attraktiv arbetsplats. Arbetsmiljöarbete kräver insikt och allas medverkan för att lyckas. Viktigt att se vilka arbetsmiljörisker som finns, arbeta för att inte ohälsa ska uppstå och veta vad man ska göra om det händer som inte ska hända. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska finnas dokumenterat och kunna uppvisas vid behov. QiM [...]

By | april 23rd, 2022|Uncategorized|0 Comments

Föränderlig marknad ställer krav på sina leverantörer

En föränderlig marknad ställer krav på att företagen kan visa upp sin förmåga att tillhandahålla produkter och tjänster. Med hjälp av kvalitets- och miljöledningssystemet beskriver företaget förmåga, egna resurser i form av kvalificerad personal och utrustning, projektledning och arbetsmetoder samt hur vi säkrar kvaliteten i det vi levererar.

By | april 23rd, 2022|Uncategorized|0 Comments