Vi förbättrar ert företags arbetsmiljö

QiM bistår med stöd i framtagning av Ert ledningssystem för arbetsmiljö, ert systematiska arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:01, certifieringsbart enligt ISO 45001:2018.

Företagsspecifikt ledningssystem för arbetsmiljö med supportstöd

Företagsspecifikt ledningssystem för arbetsmiljö innebär att QiM upprättar all dokumentation i dialog med Er. Vi ger metodstöd vid utformning av ledningssystem. Arbetsgång: Intervju – Riskbedömning av arbetsmiljön – Vi skriver – Ni läser – Gemensam uppföljning. Ledningssystem för arbetsmiljö kan med fördel integreras med kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem.

Miljö

QiM bistår med följande typ av stöd i framtagning av Ert miljöledningssystem. Företagsspecifikt ledningssystem innebär att QiM upprättar all dokumentation i dialog med Er. Läs mer

Kvalitet

QiM bistår med följande typer av stöd i framtagning av ert kvalitetsledningssystem. Företagsspecifikt ledningssystem innebär att QiM upprättar all dokumentation i dialog med Er. Läs mer