Arbetsmiljösystem enl ISO 45001:2018

Äntligen är den klar den nya standarden för arbetsmiljösystem. Vi skriver nu arbetsmiljösystem enligt ISO 45001:2018 och kan även kombinera arbetsmiljö med kvalitets- och miljöledningssystem.

By | april 13th, 2018|Uncategorized|0 Comments

Kvalitets- och miljöledningssystem

Vi skriver ert kvalitets- och miljösystem enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 så de är ett stöd i er verksamhet för att behålla men också få nya kunder. Vårt sätt att dokumentera ert kvalitets- och miljöarbete bygger på över 20 års arbete med kvalitets- och miljösystem. Vi utgår från hur ett företag fungerar praktiskt och [...]

By | april 13th, 2018|Uncategorized|0 Comments

Support av ledningssystem

Nytt för 2016 är att vi tillhandahåller support per kvartal, halvår eller år för att upprätthålla och uppdatera ert kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem. Tjänsten innebär att vi varje kvartal: * I telefonmöte med er genomför ett uppföljningsmöte eller ledningens genomgång av ert ledningssystem. * Vi skriver protokoll och uppdaterar systemets dokument med nya lagar eller [...]

By | december 28th, 2015|Uncategorized|0 Comments

Nya standarder för kvalitet- och miljösystem

Nu gäller ISO 9001:2015 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2015 för miljöledningssystem. Standarderna ger helt nya möjligheter att själv välja hur man vill utveckla och dokumentera sitt ledningssystem. QiM har genom Ingrid Cassel deltagit i den tekniska kommittén vid SIS vid framtagning av den nya ISO 9001:2015 standarden. ISO/DIS 9001:2015 för kvalitetssystem ISO/DIS 14001:2015 för miljösystem [...]

By | december 28th, 2015|Uncategorized|0 Comments

Ny miljöstandard ISO 14001:2015 gäller från 15 sep

Från och med 15 september gäller en ny standard för miljösystem ISO 14001:2015. Den nya standarden har en ny struktur och ställer nya krav på miljöarbetet. Företaget ska i sitt miljöarbete samverka med sina intressenter. Det innebär att miljö kommer in tydligare i olika typer av uppdrag och verksamheter. Miljöprestandan i vårt sätt att arbeta [...]

By | december 28th, 2015|Uncategorized|0 Comments