En föränderlig marknad ställer krav på att företagen kan visa upp sin förmåga att tillhandahålla produkter och tjänster. Med hjälp av kvalitets- och miljöledningssystemet beskriver företaget förmåga, egna resurser i form av kvalificerad personal och utrustning, projektledning och arbetsmetoder samt hur vi säkrar kvaliteten i det vi levererar.