Kvalitetsledningssystem för ert företag

QiM bistår vid framtagning av kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015. Vi har stor erfarenhet av att skriva ledningssystem för medicintekniska produkter enligt ISO 13485:2016.

Supportstöd

Vi tillhandahåller support per kvartal, halvår eller år för att upprätthålla och uppdatera ert kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem.

Arbetsgång

Arbetsgången vid framtagning av kvalitetsledningssystem. 1.Intervju med företagsledning – 2. Vi skriver en 1:a utgåva av systemet – 3. Ni läser systemet – 4. Gemensam uppföljning – uppdatering av system och ny avstämning tills systemet är färdigt – 5 Slutleverans och intyg Kvalitetsledningssystemet är certifieringsbart enligt ISO 9001:2015 eller för andra kvalitetsstandarder som ISO 13485, SS-EN ISO 1090 eller SOSFS 2011:9.

Arbetsmiljö

Vi hjälper er dokumentera ert systematiska arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:01 som är ett lagkrav för att företag med fler än 10 anställda. Vi bistår er vid dokumentation av ert arbetsmiljösystem certifieringsbart enligt OHSAS 18001:2007. Läs mer

Miljöledningssystem

QiM bistår vid upprättande av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 med tillhörande miljöutredning över era betydande miljöaspekter. Miljösystemet är certifierbart enligt ISO 14001:2015. Läs mer