Miljöledningssystem för ert företag

Miljöledningssystem skrivs för ert företag och hur ni vill bedriva ert miljöarbete. QiM bistår med följande typ av stöd i framtagning av Ert miljöledningssystem. Vi skriver ert miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 och vi kan också lämna supportstöd om ni så önskar. QiM upprättar all dokumentation i dialog med Er och ser till att ni får ett praktiskt miljöledningssystem relevant för er typ av verksamhet.

Vi ger metodstöd vid utformning av ledningssystem. Arbetsgång: 1.Intervju med företagsledning – 2. Vi skriver en 1:a utgåva av systemet – 3. Ni läser systemet – 4. Gemensam uppföljning – uppdatering av system och ny avstämning tills systemet är färdigt – 5 Slutleverans och intyg

Miljöledningssystemet är certifieringsbart enligt ISO 14001:2015 och kan med fördel integreras med kvalitetsledningssystem och ledningssystem för arbetsmiljö.

Kvalitetsledningssystem

QiM bistår med följande typer av stöd i framtagning av ert kvalitetsledningssystem. Företagsspecifikt ledningssystem innebär att QiM upprättar all dokumentation i dialog med Er. Läs mer

Arbetsmiljö

Vi förbättrar ert företags arbetsmiljö. QiM bistår med stöd i framtagning av Ert ledningssystem för arbetsmiljö, ert systematiska arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:01, certifieringsbart enligt OHSAS 18001:2007. Läs mer