Nyheter

2022-04-23 00:00
Ingrid Cassel

En god arbetsmiljö ger en attraktiv arbetsplats. Arbetsmiljöarbete kräver insikt och allas medverkan för att lyckas. Viktigt att se vilka arbetsmiljörisker som finns, arbeta för att inte ohälsa ska uppstå och veta vad man ska göra om det händer som inte ska hända. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska finnas dokumenterat och kunna uppvisas vid behov.

QiM upprättar dokumentation för ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFGS 2001:01. I många upphandlingar finns det krav på ett arbetsmiljösystem enligt ISO 45001:2018.

2022-04-23 00:00
Ingrid Cassel

En föränderlig marknad ställer krav på att företagen kan visa upp sin förmåga att tillhandahålla produkter och tjänster. Med hjälp av kvalitets- och miljöledningssystemet beskriver företaget förmåga, egna resurser i form av kvalificerad personal och utrustning, projektledning och arbetsmetoder samt hur vi säkrar kvaliteten i det vi levererar.