Från och med 15 september gäller en ny standard för miljösystem ISO 14001:2015. Den nya standarden har en ny struktur och ställer nya krav på miljöarbetet.
Företaget ska i sitt miljöarbete samverka med sina intressenter. Det innebär att miljö kommer in tydligare i olika typer av uppdrag och verksamheter.
Miljöprestandan i vårt sätt att arbeta eller producera skall tydliggöras och rendera i tydliga och mätbara miljömål. Miljön kommer med denna standard tydligt i fokus för företagets verksamhet.
QiM skriver miljöledningssystem utifrån företagets betydande miljöaspekter, tillämpligt lagrum och den verksamhet och de intressenter som företaget har.
Miljöledningssystem pris 11000 kr exkl moms