Nu gäller ISO 9001:2015 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2015 för miljöledningssystem. Standarderna ger helt nya möjligheter att själv välja hur man vill utveckla och dokumentera sitt ledningssystem. QiM har genom Ingrid Cassel deltagit i den tekniska kommittén vid SIS vid framtagning av den nya ISO 9001:2015 standarden.

ISO/DIS 9001:2015 för kvalitetssystem
ISO/DIS 14001:2015 för miljösystem

DIS för respektive standard är nu fastställd på engelska och nu startar arbetet med att översätta standarderna i respektive medlemsland. Certifiering enligt ny standard sker i september 2015.

QiM som deltar i det internationella standardarbetet ser att de nya standarderna är bättre anpassade för tjänsteföretag och vårt moderna sätt att använda IT-system i arbetet. Vidare inbegrips tydligare den affärsmässiga delen. Nedtoning sker av detaljstyrning av dokumentationen.