Vi har en plan – en kvalitetsplan

QiM AB är sveriges enda kvalitets- och miljöbyrå med affärsidén att bistå företag vid framtagning av alla typer av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljödokumentation.

Motorn i företaget är Ingrid Cassel och Rolf Asplund som under många år utvecklat företag och organisationer, verkat som certifieringsrevisorer på uppdrag av ackrediterat certifieringsorgan och dessutom på uppdrag av kunder genomfört andrapartscertifiering.mazing shortcodes loaded with options.

Utifrån praktisk erfarenhet och stor kunskap skrivs enkla och praktiska kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem.

Sammanlagt har QiM byggt 1500 kvalitets- och miljöledningssystem
för företag och organisationer. Där till kommer ett stort antal kvalitets-och miljöplaner för olika typer av projekt.