Vi har en plan – en kvalitetsplan

QiM AB är sveriges enda kvalitets- och miljöbyrå med affärsidén att bistå företag vid framtagning av alla typer av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljödokumentation.

Motorn i företaget är Ingrid Cassel och Rolf Asplund som under många år utvecklat företag och organisationer, verkat som certifieringsrevisorer på uppdrag av ackrediterat certifieringsorgan och dessutom på uppdrag av kunder genomfört andrapartscertifiering.mazing shortcodes loaded with options.

Utifrån praktisk erfarenhet och stor kunskap skrivs enkla och praktiska kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem.

Dokumentationen är framtagen av Ingrid Cassel och Rolf Asplund som under många år utvecklat företag och organisationer, verkat som certifieringsrevisorer på uppdrag av ackrediterat certifieringsorgan och dessutom på uppdrag av kunder genomfört andrapartscertifiering.
Beställ vår referenslista och se vilka som redan valt oss som samarbetspartner när det gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

  • Under åren 2000-2003 tillämpades QiM:s metodik vid införande av integrerade ledningssystem (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) för hela Försvarsmakten. QiM var metodansvarig för införandet vid 47 militära organisationer.
  • Tillsammans med ett antal olika branschorganisationer har QiM infört kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem för medlemsföretag inom bygg, mekanisk tillverkning och tjänsteföretag.

Sammanlagt har QiM byggt 1500 kvalitets- och miljöledningssystem

för företag och organisationer. Där till kommer ett stort antal kvalitets-och miljöplaner för olika typer av projekt.