Nytt för 2016 är att vi tillhandahåller support per kvartal, halvår eller år för att upprätthålla och uppdatera ert kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem. Tjänsten innebär att vi varje kvartal:

* I telefonmöte med er genomför ett uppföljningsmöte eller ledningens genomgång av ert ledningssystem.
* Vi skriver protokoll och uppdaterar systemets dokument med nya lagar eller beslutade förändringar.
* Svara på uppkomna frågor mm

Kort och gott vi ser till att i dialog med er hålla ert ledningssystem uppdaterat.

Pris
1 system 7200 kr/år
2 system 9600 kr/år
3 system 12000 kr/år
Alla priser exkl. moms

Ring och diskutera hur ni vill ha support . 0304-21601 eller 21602