ÖVER 20 ÅR I BRANSCHEN

QiM är med sina 20 år i branschen känd för att bygga enkla och praktiska kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem. Vi bjuder på vår kunskap och erfarenhet när vi hjälper er att bygga ert specifika ledndningssystem.

Kvalitet

QiM tillhandahåller alla typer av kvalitetsdokument för ert företag, ett uppdrag eller för ett projekt.

Läs mer

Miljö

QiM skriver miljöledningssystem som beskriver ert miljöarbete utifrån ert företags möjligheter att bidra till ett hållbart samhälle.

Läs mer

Arbetsmiljö

Ett dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete är ett lagkrav vid fler än tio anställda. QiM bistår vid riskbedömning av arbetsplatser och att upprätta ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Mallar

QiM tillhandahåller många olika mallar inom området kvalitet, miljö och arbetsmiljö för att kunna uppfylla  ställda krav inom olika branscher. Mallarna är skrivna i Word och anpassas utifrån olika behov.

Läs mer

Handla i vår webbshop

Här kan ni beställa mallar för arbetsmiljöplan för byggarbetsplats, egenkontroller eller olika kvalitets- och miljöplaner anpassade för olika typer av arbeten. Mallarna är skrivna i Word och möjliga att ändra och förses med ert företagsnamn.

TIll webbshoppen

Senaste nyheterna

Support av ledningssystem

december 28th, 2015|0 Comments

Nytt för 2016 är att vi tillhandahåller support per kvartal, halvår eller år för att upprätthålla och uppdatera ert kvalitets-, miljö- [...]

Nya standarder för kvalitet- och miljösystem

december 28th, 2015|0 Comments

Nu gäller ISO 9001:2015 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2015 för miljöledningssystem. Standarderna ger helt nya möjligheter att själv välja hur man [...]

Ny miljöstandard ISO 14001:2015 gäller från 15 sep

december 28th, 2015|0 Comments

Från och med 15 september gäller en ny standard för miljösystem ISO 14001:2015. Den nya standarden har en ny struktur och [...]

QiM Kundsupport är öppen alla vardagar mellan kl. 08.00 – 17.00