ÖVER 20 ÅR I BRANSCHEN

QiM är med sina 20 år i branschen känd för att bygga enkla och praktiska kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem. Vi bjuder på vår kunskap och erfarenhet när vi hjälper er att bygga ert specifika ledndningssystem.

Kvalitet

QiM tillhandahåller alla typer av kvalitetsdokument för ert företag, ett uppdrag eller för ett projekt.

Läs mer

Miljö

QiM skriver miljöledningssystem som beskriver ert miljöarbete utifrån ert företags möjligheter att bidra till ett hållbart samhälle.

Läs mer

Arbetsmiljö

Ett dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete är ett lagkrav vid fler än tio anställda. QiM bistår vid riskbedömning av arbetsplatser och att upprätta ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Mallar

QiM tillhandahåller många olika mallar inom området kvalitet, miljö och arbetsmiljö för att kunna uppfylla ställda krav inom olika branscher. Mallarna är skrivna i Word och anpassas utifrån olika behov.

Läs mer

Handla i vår webbshop

Här kan ni beställa mallar för arbetsmiljöplan för byggarbetsplats, egenkontroller eller olika kvalitets- och miljöplaner anpassade för olika typer av arbeten. Mallarna är skrivna i Word och möjliga att ändra och förses med ert företagsnamn.

Till webbshoppen

Senaste nyheterna